Gminne Centrum Informacji W Jutrosinie


Wykaz uczelnii i szkół wyższych państwowych

Uniwersytety:

Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Gdański www.univ.gda.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie www.filus.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie www.uj.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski www.kul.lublin.pl

KUL-Filia w Stalowej Woli www.kul.stalwol.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie www.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Łódzki www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Rzeszowski www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński www.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu www.uni.torun.pl

Uniwersytet Zielonogórski www.uz.zgora.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl

 

Uczelnie Techniczne:

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej www.ath.bielsko.pl

Politechnika Białostocka www.pb.bialystok.pl

Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy www.atr.bydgoszcz.pl

Politechnika Częstochowska www.pcz.czest.pl

Politechnika Gdańska www.pg.gda.pl

Akademia Morska w Gdyni www.am.gdynia.pl

Politechnika Śląska www.polsl.gliwice.pl

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska www.tu.koszalin.pl

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie www.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska www.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska www.pol.lublin.pl

Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl

Politechnika Opolska www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska www.put.poznan.pl

Politechnika Radomska www.man.radom.pl

Politechnika Rzeszowska www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Szczecińska www.ps.pl

Wyższa szkoła Morska w Szczecinie www.wsm.szczecin.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska www.pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska-Filia w Jeleniej Górze www.pwr.jgora.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawiewww.wat.waw.pl

 

Uczelnie Ekonomiczne:

Akademia Ekonomiczna w Katowicach www.ae.katowice.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie www.ae.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu www.ae.poznan.pl

Szkoła Główna handlowa w Warszawie www.sgh.waw.pl

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiuwww.ae.wroc.pl

 

Uczelnie Pedagogiczne:

Akademia Bydgoska www.ab-byd.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie www.wsp.czest.pl

Akademia Świętokrzyska w Kielcach www.pu.kielce.pl

Akademia Pedagogiczna w Krakowie www.ap.krakow.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach www.ap.siedlce.pl

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku www.wsp.slupsk.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie www.aps.waw.pl

 

Uczelnie Rolnicze:

Akademia Rolnicza w Krakowie www.ar.krakow.pl

Akademia Rolnicza w Lublinie www.ar.lublin.pl

Akademia Rolnicza w Poznaniu www.au.poznan.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach www.ap.siedlce.pl

Akademia Rolnicza w Szczecinie www.ar.szczecin.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie www.sggw.waw.pl

Akademia Rolnicza we Wrocławiuwww.ar.wroc.pl

 

Uczelnie Medyczne:

 

Akademia Medyczna w Białymstoku www.amb.edu.pl

Akademia Medyczna w Bydgoszczy www.amb.bydgoszcz.pl

Akademia Medyczna w Gdańsku www.amg.gda.pl

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach www.slam.katowice.pl

Akademia Medyczna w Lublinie www.am.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi www.umed.lodz.pl

Akademia Medyczna w Poznaniu www.am.poznan.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie www.pam.szczecin.pl

Akademia Medyczna w Warszawie www.amwaw.pl

Akademia Medyczna we Wrocławiuwww.am.wroc.pl

 

Uczelnie Teologiczne:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie www.chat.edu.pl

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie www.pat.krakow.pl

Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu www.pft.wroc.pl

 

Akademie Wychowania Fizycznego:

Akademia Wychwania Fizycznego i Sportu w Gdańsku www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiuwww.awf.wro.pl

 

Uczelnie Wojskowe:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie www.wsosp.deblin.pl

AMW im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni www.amw.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu www.wsowp.poznan.pl

Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu http://zi.osa.torun.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie www.wat.waw.pl

Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu www.wso.wroc.pl

 

Uczelnie podległe MSWiA:

WS Policji w Szczytnie www.kgp.gov.pl/szkoly/wspol/konferencja/wspol.htm

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie www.sgsp.edu.pl

 

Uczelnie Rzemiosła Artystycznego:

Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna im. S.Moniuszki w Gdańsku www.amuz.dga.pl

Akademia Muzyczna im. K.Szymanowskiego w Katowicach www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczny w Łodzi www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna w Poznaniu www.amuz.poznan.pl

Akademia Muzyczna w Warszawie www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach www.aspkat.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu www.asp.poznan.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu http://cybis.asp.wroc.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie www.pwst.krakow.pl

Akademia Teatralna w Białymstoku http://puppet.man.bialystok.pl

PWSFTiT w Łodzi www.filmschool.lodz.pl

Akademia Teatralna w Warszawie www.at.edu.pl

 

Strona główna | Aktualności | Praca | Dokumenty | Wykaz uczelni | Wykaz firm | Eures | Linki
GCI w Jutrosinie | ul. Mickiewicza 2 | 63-930 Jutrosin | tel. 0655472488