Gminne Centrum Informacji W Jutrosinie


Przydatne wzory dokumentów

1. Wzory Curriculum Vitae i listów motywacyjnych:

Język polsk:

Język angielski:

Język francuski:

Język niemiecki

2. Dokumenty dla rolników:

 • Wniosek o przyznanie renty strukturalnej PDF [pobierz]
 • Instrukcja do wniosku o przyznanie RS PDF [pobierz]

3. Dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu:

 • Oferta konkursowa na zorganizowanie prac interwencyjnych [pobierz]
 • Wniosek o refundację wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych [pobierz]
 • Wniosek o organizację prac interwencyjnych [pobierz]
 • Wniosek o skierowanie bezrobotnego na staż [pobierz]
 • Wniosek o skierowanie bezrobotnego do przygotowania zawodowego w miejscu pracy [pobierz]
 • Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej [pobierz]
 • Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy [pobierz]
 • Zgoda na przetwarzanie danych do celów pośrednictwa pracy [pobierz]
 • Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej (prosimy dołączyć do wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego) [pobierz]
 • Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej (prosimy dołączyć do wniosków refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników) [pobierz]
Strona główna | Aktualności | Praca | Dokumenty | Wykaz uczelni | Wykaz firm | Eures | Linki
GCI w Jutrosinie | ul. Mickiewicza 2 | 63-930 Jutrosin | tel. 0655472488