Gminne Centrum Informacji W Jutrosinie


Co to jest EURES?

Europejska Służba Zatrudnienia (EURES - jednolity system wymiany informacji o wolnych miejscach pracy w Unii Europejskiej) to system współpracy publicznych służb zatrudnienia państw znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii.

Cele sieci EURES

  • Informowanie o wolnych miejscach pracy,
  • Informowanie osób szukających zatrudnienie w kraju należącym do EOG na temat warunków życia i pracy,
  • Wspomaganie pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów UE/EOG,
  • Doradzanie oraz wspieranie pracowników i pracodawców z regionów przygranicznych.

W realizację tych celów zaangażowanych jest ponad 600 doradców w całym EOG. W Polsce doradcy EURES pracują w każdym Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Doradców wspierają powiatowi asystenci EURES - możesz ich znaleźć każdym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wszystkie usługi EURES są bezpłatne!

Osoby zainteresowane znalezieniem pracy w krajach EOG mogą to zrobić poprzez:

  • formularz znajdujący się na stronie internetowej programu EURES
  • przeglądanie ofert pracy znajdujących się na tej stronie

Strona główna sieci Eures: www.europa.eu.int/eures
Oferty pracy: www.eures.praca.gov.pl

Opracowane na podstawie materiałów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Strona główna | Aktualności | Praca | Dokumenty | Wykaz uczelni | Wykaz firm | Eures | Linki
GCI w Jutrosinie | ul. Mickiewicza 2 | 63-930 Jutrosin | tel. 0655472488