Gminne Centrum Informacji W Jutrosinie


O Gminnym Centrum Informacji:

Idea tworzenia Infocentrów została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych. Szybki postęp w dziedzinie informatyki a także udostępnienie przez Agencje Wojskowe sieci transmisyjnych umożliwiło wcielenie tej idei w życie. W większości miast Ameryki powstały punkty usługowe firmy Kinko, w których można było wykonać ksero, skorzystać z drukarki, ze skanera, połączyć się z Internetem, skorzystać z biurowego oprogramowania lub też przygotować dowolny dokument. W Europie pierwsze infocentrum powstało w Marne - la - Valle we Francji w roku 1980, następne w Szwecji w roku 1982, później w Szwajcarii 1985 roku. W 1999 roku najwięcej takich jednostek działało w kanadzie - ok. 5000. Infocentra powstały nie tylko w państwach które są potęgami gospodarczymi, ale również tam gdzie dostęp do technologii informatycznych jest słaby, a mianowicie w Rumunii, Estonii itd.

W Polsce zadanie budowy Gminnych Centrów Informacji zostało ujęte w dokumencie "Strategia rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce na lata 2004 - 2006 - e-Polska".

W październiku 2002 r. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" ogłoszono konkurs na udzielanie grantów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Przeprowadzenia konkursu i wyboru laureatów dokonano w Departamencie Polityki Rynku Pracy ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przeciętnie na realizację jednego projektu utworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji przyznano kwotę blisko 64000 zł.

Znaczne zainteresowanie środowisk lokalnych tworzeniem Gminnych Centrów Informacji oraz efekty I edycji konkursu zadecydowały o uruchomieniu w 2003 r. II edycji konkursu. W odróżnieniu od zasad pierwszej edycji konkursu, w celu usprawnienia etapów oceny projektów i wyboru wykonawców przeprowadzenie konkursu i monitorowanie jego efektów zostało powierzone wojewódzkim urzędom pracy. We wszystkich GCI powstałych w II edycji konkursu znajdują się "kioski z pracą" - komputerowa baza informacji o rynku pracy.

W lipcu 2004 roku ogłoszono III edycję konkursu na tworzenie GCI, przeprowadzenie konkursu i wybór laureatów, podobnie jak w poprzedniej edycji powierzono wojewódzkim urzędom pracy. Najwyższa kwota grantu jaki może być przyznany laureatowi konkursu wynosi 50 tys. zł. Komisje konkursowe wojewódzkich urzędów pracy przyjęły i rozpatrzyły 400 wniosków, z tego 293 zaopiniowano pozytywnie, w tym wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. Oprócz pieniędzy pochodzących z grantu Gmina przeznaczyła na ten cel 30 tys. złotych. Gminne Centrum Informacji rozpoczęło swoją działalność 15 marca tego roku. Jego siedziba znajduję się w Domu Kultury.

Praktyczny zakres działalności Infocentrum obejmuje:

Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet.

 • Udzielanie informacji dotyczących pracy:
 • szukanie ofert pracy w serwisach internetowych;
 • udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji;
 • wyszukiwanie ofert dla telepracowników.

Udzielanie informacji dotyczących nauki:

 • wyszukanie informacji na temat szkół, uczelni;
 • wyszukiwanie informacji na temat organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych itd.;
 • możliwości edukacji poprzez Internet (korzystanie z literatury, encyklopedii, słowników itd.)

Udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta, np.:

 • adresy urzędów co, jak i w którym urzędzie można załatwić, np. gdzie i kiedy można wymienić dowód, paszport, prawo jazdy itd.;
 • drukowanie informacji zawartych w sieci lub nagrywanie na dyskietkę i CD;
 • inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnej społeczności.

Pomoc bezrobotnym:

 • w poszukiwaniu pracy;
 • przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę itd.

Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:

 • korzystania z Internetu;
 • redagowania pism, drukowania, skanowania, obróbki graficznej.
Strona główna | Aktualności | Praca | Dokumenty | Wykaz uczelni | Wykaz firm | Eures | Linki
GCI w Jutrosinie | ul. Mickiewicza 2 | 63-930 Jutrosin | tel. 0655472488